تعداد لینک های یک صفحه چند تا باید باشد؟

این مورد بخشی دیگر از داستان سئو است که تاریخ مصرف آن گذشته است. راهنمای وبمستر گوگل توصیه می کند که تعداد لینک های هر صفحه عددی معقول و کمتر از ۱۰۰ عدد باشد.

این مورد بخشی دیگر از داستان سئو است که تاریخ مصرف آن گذشته است. تعداد لینک های یک صفحه : حداکثر 100 عدد ! راهنمای وبمستر گوگل توصیه می کند که تعداد لینک های هر صفحه عددی معقول و کمتر از 100 عدد باشد.

تعداد لینک های یک صفحه ، بخشی دیگر از داستان سئو است که تاریخ مصرف آن گذشته است.

تعداد لینک های یک صفحه : حداکثر ۱۰۰ عدد !این مورد بخشی دیگر از داستان سئو است که تاریخ مصرف آن گذشته است. تعداد لینک های یک صفحه : حداکثر 100 عدد ! راهنمای وبمستر گوگل توصیه می کند که تعداد لینک های هر صفحه عددی معقول و کمتر از 100 عدد باشد.

راهنمای وبمستر گوگل توصیه می کند که تعداد لینک های هر صفحه عددی معقول و کمتر از ۱۰۰ عدد باشد.

با این حال، مت کات مقاله ای منتشر کرده است که در آن بیان می کند که این موضوع (که اساساً گوگل بیشتر از ۱۰۰kb از هر صفحه را ایندکس نمی کند) دیگر قانونی سخت و تاثیرگذار در سئو بشمار نمی رود.

همواره باید لینک های ارزشمند در سایت خود قرار دهید و با استفاده از نقاط مختلف سایت (حتی فوتر) لینک های خود را رتبه بندی کنید.

 

لطفا این مطلب را هم بخوانید!  چه هاستی بخریم؟ چه هاستی بهتر است؟ چه هاستی خوب است؟ چه هاستی مناسب است؟

اگر این آموزش ارزشمند است، لطفا با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۴ Comments

Leave A Comment